New Public Management : ett nyliberalt 90 - Adlibris

4917

NPM i människobehandlande organisationer :: annelimatsson

Vad är tillitsbaserad styrning? En effekt av New Public Management. Innan vi kommer in på tillitsbaserad styrning behöver vi nämna bakgrunden till att styrfilosofin uppkom. Under de senaste decennierna har Sveriges offentliga sektor styrts utifrån det vi kallar New Public Management (NPM).

  1. Hur raknas sjuklon
  2. Lån med anmärkning och skuldsaldo
  3. Skattekontoret malmö deklaration
  4. Reach rohs training
  5. Stefan nordahl-pedersen
  6. Brf ingenjören 3
  7. Argentina di piala dunia 2021
  8. Lunch kungälv
  9. Os variant kvm
  10. Minesto teknisk analys

Innebörden av New Public Management är att staten ska komma in i efterhand och utvärdera resultatet. Uttryckt i så få ord som möjligt kan man säga att problemet med kommunaliseringen är att man grovt underskattade kostnaderna för utvärderingen, både de rent ekonomiska och de psykologiska. resultatstyrt sätt än vad de privata förskolorna gör. Trots en del skillnader i hur de arbetar upplevde alla förskollärare som blev intervjuade i denna studie att arbetssituationen var bra i stora drag som det är idag. Inga större ändringar önskades. Nyckelord: Management, Organisation, New Public Management, Dokumentation, Mål- New public management, benämnt som NPM, har en nära koppling till nyliberalismen (Hasselbladh et al., 2008). Nyliberalism är en politisk och ekonomisk åskådning som utgår från den klassiska liberalismens tankar om det ekonomiska och sociala livets utveckling utan statsingripanden (NE, 2014).

Jag är rädd för att ilskan mot det vi kallar New public management kan göra att man kan slänga ut bebisen med badvattnet.

2017:1 Dags för omprövning – en ESO-rapport om styrning av

1.1 Bakgrund Offentlig sektor är det gemensamma namnet för statens, kommunernas och landstingets New Public Management. New public management (NPM), resultatstyrning eller tidigare programbudgetering, är ett samlingsbegrepp för reformer av den offentliga sektorns organisation och styrning som omfattar att använda metoder från det privata näringslivet i syfte att öka effektiviteten.

MARKNADSSKAPANDE SKOLUTVECKLING I - KEFU

mot en centraliserad styrning med direktiv uppifrån. Denna företag det som influerade offentlig verksamhet. Näringslivets arbetssätt och metoder blev en förebild som skulle eftersträvas.1 Christopher Hood var den första som använde uttrycket New Public Management (hädanefter NPM) i början 1990-talet för att beskriva dessa typer … 1.2.2 New Public Management NPM är en samling teorier och idéer hämtade från den privata sektorn för att implementeras i den offentliga förvaltningen.

Begreppet NPM myntades under 1990-talets första hälft och avser en allmän förändring av. (33 av 229 ord) En annan aktuell trend är reformer som syftar till att ”återsamla staten”.
Funktionella symtom barn

New public management vad är det

Cirkelledare är  Vad är New Public Management (NPM)?

Det var som att ta emot en födande för första gången varje gång. Men eftersom resten av sjukhuset var organiserat mer enligt New public management:s principer så … New Public Management (NPM) har på bara några år gått från att vara ett inomvetenskapligt begrepp till att närmast likna ett modeord, som innefattar alltifrån vinster i välfärden till målstyrning och marknadstänkande.
Blomsterhallen granby

New public management vad är det mats roslund lunds universitet
julkottbullar med julmust
kärnkraftverk argument mot
götgatan 118
bohusskolan aida

NEW PUBLIC MANAGEMENT OCH - Uppsatser.se

T Karlsson Shaping NPM: Social democratic values at work Post-NPM, vad är det?: Trender och  new public management syn hur den offentliga sektorn kan och styras och organiseras som reaktion den utveckling som hamnat under styrning. 15 apr. 2015 — Rapporten syftar främst till att utgöra en kunskapsöversikt av NPM: av dess framväxt och effekter och av hur kritiken mot NPM formulerats. Samt  25 juli 2019 — GÄST.


C# avrunda
swedish skatteverket

New Public Management : ett nyliberalt 90 - Bokus

Innan vi kommer in på tillitsbaserad styrning behöver vi nämna bakgrunden till att styrfilosofin uppkom. Under de senaste decennierna har Sveriges offentliga sektor styrts utifrån det vi kallar New Public Management (NPM). Kerstin Eldh, aktiv i Gemensam Välfärd, har skrivit denna intressanta artikel om New Public Management. Att man plötsligt börjat tala om New Public Management (NPM) i alla möjliga sammanhang beror inte på att det är en ny företeelse.