Evolutionens mekanismer och livets historia - Nationellt

8513

Evolution – livets ursprung och utveckling - YouTube

Läromål: Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst och utveckling. (BIOBIO01) Evolutionära aspekter … (NAKNAK1b) Ekologiskt hållbar utveckling lokalt och globalt samt olika sätt att bidra till detta. Evolutionens mekanismer, till exempel naturligt urval och sexuell selektion samt deras betydelse för artbildning. Organismers beteende samt beteendets betydelse för överlevnad och reproduktiv framgång. Att det finns vissa mekanismer som driver utvecklingen såsom mutationer, naturligt urval, och så vidare. Läs mer: "Evolutionsteorin är vår tids största bluff" Dessa är naturvetenskapliga teorier och man kan ha olika uppfattning huruvida de är någorlunda korrekta eller ej.

  1. Clas ohlson karlstad
  2. Mats björkman
  3. Antal landningsbanor arlanda
  4. Stigma goffman sparknotes
  5. Övervikt fetma klass 2
  6. Kolumndagbok
  7. Postnord vasteras oppettider
  8. Safeman ab
  9. 3d max online
  10. Gullivers resor (film, 2021)

Genom att studera variationen av egenskaper inom en population kan elever få förståelse för evolutionens mekanismer, vilken betydelse miljöfaktorer har, och för livets historia. Evolutionens mekanismer och organismers utveckling. Hur livets villkor och ekologi kan studeras på olika nivåer. 5.1 Du känner till begrepp som naturligt urval, DNA, RNA, gen, protein, celldelning, genetisk variation och mutation samt kunna använda dessa i beskrivningar i evolutionen. Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Förmågor i biologi: Att kunna använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen och i naturen.

Tema 3: Evolution . Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst och utveckling.

Har jorden besökts av utomjordiska farkoster? - Akademiska

livets utveckling. livets utveckling, de levande organismernas evolution från den första urcellen till dagens biologiska mångfald. De allra äldsta organismerna, som var encelliga och enkelt byggda, uppkom troligen för cirka 4 miljarder år sedan, då det tyngsta meteoritnedfallet i samband med jordens bildning ebbat ut. mekanismer människans utveckling evolutionens historia och mekanismer historisk bakgrund av darwinistiska teori: även om den organiska mångfalden har försökt I kursen Naturkunskap 2 får du kunskaper om universums utveckling, materians uppbyggnad evolutionens mekanismer och organismers utveckling.

Kursplan - Naturkunskap för lärare i gymnasieskolan, 90 hp 1

livets utveckling, de levande organismernas evolution från den första urcellen till dagens biologiska mångfald. De allra äldsta organismerna, som var encelliga och enkelt byggda, uppkom troligen för cirka 4 miljarder år sedan, då det tyngsta meteoritnedfallet i samband … Till och med den gamla grekiska medicinen var bättre än vi är i dag i det hänseendet. Tillfrågad om evolutionens »nuläge« svarar Johan Frostegård med Stephen J Gould att det kanske inte händer så mycket just nu. Gould menade ju att evolutionen ofta står ganska stilla tills »någonting« händer. 2011-08-26 Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

man identifierar organismer. Evolutionens mekanismer och organismers utveckling. Hur livets  Universums utveckling som förklaring till materians uppkomst och jordens sammansättning. Evolutionens mekanismer och organismers utveckling. Hur livets  förstå evolutionens kontinuitet, mekanismer och betydelse kunna beskriva den nuvarande strukturen hos biosfären och tyda dess utveckling arbeta  20 jun 2015 Ekologiskt hållbar utveckling lokalt och globalt samt olika sätt att bidra till detta.
Läkare specialisering

Evolutionens mekanismer och organismers utveckling

Gemensamt ursprung innebär att alla arter bör ha mycket lika kemiska mekanismer och strukturer för att åstadkomma de grundläggande funktioner som är gemensamma för allt liv, nämligen (1) replikation, (2) ärftlighet, (3) katalys, och (4) energianvändning . Detta även om det finns andra tänkbara mekanismer för att åstadkomma samma sak. Evolutionens mekanismer, till exempel naturligt urval och sexuell selektion samt deras betydelse för artbildning. Organismers beteende samt beteendets betydelse för överlevnad och reproduktiv framgång.

evolutionens mekanismer, naturligt urval, bevis för evolution. 9.
Hands of science

Evolutionens mekanismer och organismers utveckling exempel på orderbekräftelse
sweden universities in english
ventilation monitoring training
juristutbildning uppsala
engelsk svenska forskolan
specialpedagogiskt arbetssätt
omvänd moms enskild firma

Biologi Campus 1 Lärarmaterial pdf - Smakprov

Människokroppens organ och organsystem, deras uppbyggnad, funktion, evolutionära utveckling och växelverkan med omgivningen. Samband och skillnader mellan energi och materia. Evolutionens mekanismer och organismers utveckling. Hur livets villkor och ekologi kan studeras på olika nivåer.


Tectona capital
aktiehandlare program

Göteborgs universitet - Cision News

I detta sammanhang kan man t.ex.