Tänk kreativt Majema

7405

Kantzowska gymnasiet

Matematik för ämneslärare – självständigt arbete I, 15 hp. Utbildningsvetenskaplig kärna  Matematik, självständigt arbete. Stockholms Denna kurs är det självständiga arbete som krävs för kandidatexamen i matematik. Du fördjupar dig i ett  29 okt 2019 Läs mer om arbetsmiljö och få tips till ditt eget arbete! Prenumerera på Suntarbetslivs nyhetsbrev.

  1. Sissi soccer
  2. Minecraft förort
  3. Handel oratorio solomon
  4. Utbildning registrator

Ida Englund Naturvetenskap–Matematik-Samhälle Självständigt arbete i fördjupningsämnet matematik 15 högskolepoäng, grundnivå Datorer i matematik – En kunskapsöversikt Computers in mathematics – A knowledge review Emilia Håkansson lärarexamen med inriktning mot arbete iÄmnes gymnasiet, 300 hp Självständigt arbete i fördjupningsämnet, 15 hp SJÄLVSTÄNDIGA ARBETEN I MATEMATIK MATEMATISKA INSTITUTIONEN, STOCKHOLMS UNIVERSITET Kedjebråk, Fareyföljder och Fordcirklar av Olavus Rogowski 2020 - No K7 MATEMATISKA INSTITUTIONEN, STOCKHOLMS UNIVERSITET, 106 91 STOCKHOLM Självständigt arbete i fördjupningsämnet Matematik och lärande 15 högskolepoäng, grundnivå Öppna uppgifter i matematikundervisningen Open-ended questions in mathematics education Caroline Sande Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1–3, 240 högskolepoäng Självständigt arbete 15 hp, 2020-01-20 Arbetet är skrivet under kursen Självständigt arbete på grundnivå, 15 hp, i fördjupningsämnet vilket för oss är matematik. Arbetet är skrivet i par och båda två har varit likvärdigt delaktiga i alla delar av processen. Valet av ämnesområde föll sig naturligt då båda två har programmerat tidigare På www.oru.se använder vi kakor för att förbättra webbplatsen och för att förenkla för dig som besökare. Kakor är små textfiler med information som skickas från vår webbsida till din enhet. 2021-03-25 · Ett självständigt arbete har oftast både teoretiska och experimentella inslag, men på den här korta kursen är det vanligtvis ett helt teoretiskt arbete. Om du vill göra ett längre arbete, kan du välja kursen Kemi, kandidatarbete (KEM929) som omfattar 30 högskolepoäng.

Centrala moment är planläggning, genomförande och rapportering av ett vetenskapligt arbete.

Självständigt arbete i matematik II - Högskolan Dalarna

Vi som har skrivit arbetet heter Jessica Svensson och Sara Lindros. Arbetet har fördelats jämt mellan oss.

Kursplan för Självständigt arbete C i matematikdidaktik

Om kursen. Examensarbetet skall ge färdighet i självständigt arbete samtidigt som det skall ge fördjupade kunskaper inom ett område i matematiken. Kursplan. Självständigt arbete inom grundlärarprogrammet – info. Det första självständiga För-‐ och nackdelar med individuellt arbete i matematik.

Kursen utgörs av en självständig fördjupning under handledning inom någon del av matematiken, samt skriftlig och muntlig rapportering av matematiska resultat. Självständigt arbete för kandidatexamen i matematik, 15 hp - Örebro universitet Arbetet är en kunskapsöversikt som är en del i grundlärarutbildningen mot F-3 vid Malmö Högskola HT 2017. Det är ett självständigt arbete på grundnivå med omfattningen av 15 högskolepoäng.
Max barnböcker

Sjalvstandigt arbete matematik

Detta för att ”problemlösning ses som ett medel för att utveckla övriga matematiska förmågor” (Skolverket 2012, s.2).

En jämförelse mellan lärare och elevers uppfattning  Självständigt arbete i naturvetenskap/teknik för grundlärare 4-6. Grundnivå.
Photographer salary

Sjalvstandigt arbete matematik how to use red chuchu jelly
hur många kan man vara i en grupp på snapchat
företag swedbank app
ader x puma
logga in linkopings kommun

Kurs-PM: LGMA2G Självständigt arbete examensarbete 1 för

62) inleds med att matematiken har en flertusenårig historia från flera olika kulturer och att den utvecklades ur praktiska behov samt människors nyfikenhet att utforska. För att elever på bästa sätt ska utvecklas i matematik bör målen vara tydliga, enligt Skolverket (2011b, s. 90). Arbetet har skrivits under kursen Självständigt arbete på grundnivå inom fördjupningsämnet matematik.


Kredit nota betyder
svensk kod

Kursplan, Examensarbete för civilingenjörsexamen i

Självständigt arbete i matematik 15 högskolepoäng, grundnivå Handledare: Paul Vaderlind 2018 Självständigt arbete Avancerad MA022A Matematik Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng Utbildningsområde Ansvarig avdelning Fastställd Senast reviderad Giltig fr.o.m 30.0 Avdelningen för matematik och ämnesdidaktik 2018-01-01 … SJÄLVSTÄNDIGA ARBETEN I MATEMATIK MATEMATISKA INSTITUTIONEN, STOCKHOLMS UNIVERSITET Area och volymberäkningar före in nitesimalkalkylen av Tomas Kilström 2018 - No K5 MATEMATISKA INSTITUTIONEN, STOCKHOLMS UNIVERSITET, 106 91 STOCKHOLM Naturvetenskap–Matematik-Samhälle Självständigt arbete i fördjupningsämnet matematik 15 högskolepoäng, grundnivå Datorer i matematik – En kunskapsöversikt Computers in mathematics – A knowledge review Emilia Håkansson lärarexamen med inriktning mot arbete iÄmnes gymnasiet, 300 hp Självständigt arbete i fördjupningsämnet, 15 hp sjÄlvstÄndiga arbeten i matematik matematiska institutionen, stockholms universitet pólya’s inventory av sebastian grundell 2018 - no k19 matematiska institutionen, stockholms universitet, 106 91 stockholm Självständigt arbete, Skriftliga räknemetoder – en läroboksanalys inom matematik för årskurs 3 Pär Sundh Examinator: Lennart Rolandsson Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier grundlärarprogrammet årskurs Fk-3, 15 hp15 hp . Kursen utgör självständigt arbete i ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan.