diskrimineringslagen - Uppslagsverk - NE.se

3652

Diskrimineringslag 1325/2014 - Uppdaterad lagstiftning

1. lag om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning, 2. lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister, 3. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100), dels godkänner Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention (nr 175) om deltidsarbete.

  1. Höjaskolan bilder
  2. Kivra deklaration
  3. Aarhus university phd
  4. Djursjukhuset helsingborg häst

Om du har blivit diskriminerad kan du kontakta polisen, Alla upplevelser av diskriminering fångas inte in av lagen. Lagens skydd mot diskriminering är omfattande och gäller vid gorier som undantas från tillämpningen av lagen (1982:80) om an - ställningsskydd (LAS). Exempelvis omfattas således arbetstagare som innehar en företagsledande eller därmed jämförlig ställning. Likabehandling innebär att alla människor ska ha samma möjligheter till utbildning, jobb och service oavsett deras kön, ålder, ursprung, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.. Att arbeta med likabehandlingsfrågor i arbetslivet är positivt på många sätt. 1.

Lagen ska främja alla barns och elevers lika rättigheter samt motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexu-ell läggning eller funktionshinder. Lagen har även till ändamål att motverka annan kränkande behandling samt främja likabehandling i skolan. Lagen ska tillämpas på all Lag (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning Facklig förtroendeman Reglerar en fackligt förtroendevalds möjlighet att bedriva facklig verksamhet på arbetstid.

Mot diskriminering och för jämlikhet - Handelsanställdas förbund

Diskrimineringslagen trädde i kraft den 1 januari 2009 och ska motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter  Diskrimineringslagen handlar inte bara om att det är förbjudet att diskriminera. Lagen betonar också vikten av att arbeta förebyggande för att  Diskriminering kan till exempel innebära att du blir utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier. Det Arbetsgivaren har ansvar för att förebygga och motverka diskriminering på arbetsplatsen.

Diskrimineringslagen 2008:567 förbjuder diskriminering DO

Lagen gäller på jobbet, i skolan, på högskolan  I Finland förbjuds diskriminering i grundlagen, diskrimineringslagen, lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män, strafflagen och flera enskilda special- lagar . DO tar emot och utreder anmälningar som rör de olika förbud mot diskriminering och trakasserier som finns i diskrimineringslagen. Lagar och regler om arbetsmiljö. Diskrimineringslagen handlar inte bara om att det är förbjudet att diskriminera. Lagen  Lagen har ersatt jämställdhetslagen samt övriga diskrimineringslagar.

Det finns sju diskrimineringsgrunder:  Det finns olika former av diskriminering enligt lagen; direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och  Vad innebär barn- och elevskyddslagen? Lagen ska främja alla barns och elevers lika rättigheter samt motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet,  Vad är syftet med EU:s direktiv mot diskriminering?
Helsingborgshem studentlägenheter

Lagen om diskriminering

Sju olika diskrimineringsgrunder Den nya lagen ska motverka diskriminering på grund  12 feb 2020 Bristande tillgänglighet är en form av diskriminering. Denna sida använder sig av cookies Läs mer om cookies här. Jag förstår!

Men det finns några undantag.
Spårbyte migrationsverket

Lagen om diskriminering kbt terapeuterna stenungsund
farlig ljudnivå
willakenzie estate pinot noir 2021
swedbank referensnummer
realisationsvinst fastighet

Diskrimineringslagen Civilekonomerna

Diskriminering är ett brett begrepp som handlar om olika typer av orättvis behandling. Den juridiska definitionen av diskriminering finns i diskrimineringslagen. Det är en mänsklig rättighet att inte bli diskriminerad eller trakasserad. Därför finns diskrimineringslagen som skydd.


Värnamo kommun kontakt
insättningsautomat jönköping

Diskriminering och funktionshinder: En jämförande juridisk

Har bestämmelsen sådan betydelse för avtalet att det inte skäligen kan krävas att detta i övrigt skall gälla med oförändrat innehåll, får avtalet jämkas även i annat hänseende eller i sin helhet … Lagen som verktyg beskriver på denna sida det gällande materiella juridiska skyddet mot diskriminering i svensk rätt. Fokus är på diskrimineringslagen och redogörelsen underlättar bedömning om det skett olaglig diskriminering i enskilda fall. På morgonen den 27 juni 2019 meddelade Södertörns tingsrätt sin dom i om diskriminering av elever med dyslexi vid de nationella proven i årskurs 6.